DE DANS VAN DE GEESTEN  

De dans van de geesten is een dans van energie en emotie, een ritueel dat de grenzen van de fysieke wereld overstijgt. De dansende figuren zijn van papier en belichamen daarmee de essentie van de natuur, een element dat is terug te vinden in al mijn werk.Tijdens de dans ontvouwen zich magische krachten, die als helende energie ons opnieuw verbindt met het universele. Het herinnert aan het tastbare en het ontastbare van het leven, het denken tussen zwart en wit en de nuancering die wij allen nodig hebben om het leven op een prettige manier te beleven. Dans is een ultieme expressie van loslaten en samenspel, van acceptatie en saamhorigheid, ongeacht welke kleur of afkomst je vertegenwoordigt.

The Dance of the Spirits is a dance of energy and emotion, a ritual dance that transcends the boundaries of the physical world. The figures are made of paper, embodying the essence of nature. During the dance, magical forces unfold, reconnecting us to the universal as a healing power. It serves as a reminder of the tangible and intangible aspects of life, the balance between black and white, and the nuances we all need to experience life in a pleasant way. Dance is the ultimate expression of letting go and collaboration, of acceptance and unity, regardless of the color or origin you represent.